เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 13999

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 13999

 
 
 มหัศจรรย์เวียดนาม 
ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ 3 เมือง ดาลัด มุยเน่ฟรี !!!! รถจิ๊บ 


 ด้วยสายการบิน VIET TRAVEL
 โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว
สวนแห่งแสง
น้ำตกดาตันลา
ทุ่งไฮเดรนเยีย
วัดตั๊กลุม 
นางฟ้า
แอนเน็ตเธอดาม
 
 
 
ตั้งวันนี้ได้ในปี 2567
 
 
 

 
วันแรกของการเดินทาง
 
10.30 น. พร้อมกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตทราเวล ตรวจสอบ Vietravel Airlines (VU) รองรับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.45 น. การเดินทางสู่นครนิวยอร์กโดยเที่ยวบิน VU130
15.25 น. ถึงเวลาที่ Tan Son Nhat นครต้องผ่านพิธีเฉลิมฉลองคนเข้าเมืองเป็นหลัก (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองในตัวเมืองที่จำเป็นต้องทำท่านเดินทางสู่ มุ
น เน่เน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ประมาณ 250 ก.ม.
(ใช้เวลาเดินทางสำรวจ 3 ชม.) นอกจากนี้ทางลาดสามารถชมธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวท้องถิ่นจะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนเป็นวิถิชีวิตที่เราสามารถสัมผัสได้คือที่ที่คับคั่งเต็มไป ด้วยจักรยานยนต์ในส่วนหนึ่งของซิตี้ที่มีมากในคืนนี้กับ 7 ล้านคันสิ่งแรกจะติดตราหัวใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟาน หรือเรียกอีกประการหนึ่ง “มุยเน่” บรรยากาศมีลักษณะคล้ายเกาะช้างในเมืองไทย
ค่ำ ä บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ที่ไม่ได้เป็นการนำท่านเข้าที่พัก UNIQUE MUINE 4* หรือ ระบบควบคุม

ณ เมืองมุยเน่สตาร์เวียดนาม

เทศกาลทัวร์เพียงอย่างเดียวโรงแรมนี้จะแนะนำเท่านั้นการโฆษณาแต่โรงแรมที่สามารถใช้เป็นโรงแรมระดับกัน)

วันที่สอง มุยเน่ • พบกับนางฟ้า • ตรวจสอบรถจี๊ปสู่สายตาขาว • ร้านเนื้อปู • ดาลัด • Lumiere Light Garden • ร้านอาหารตลาดไนท์บาร์ซ่า ä (เช้า/กลางวัน/เย็น) เช้า ä                                           
บริการอาหารเช้า ณ ที่นี้ หลังจากที่ โรงแรม
พาท่านชมชมนางฟ้านางฟ้า Fairy Stream ในส่วนของน้ำสายเล็กๆที่ไหลไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเลดินแดงจุดเริ่มต้นที่น้ำไหลผ่านเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้มตัดกับเมฆขาว
และ นำท่านชมทิวทัศน์ของชายหาดขาว (White Sand Dune) หรือส่วนประกอบสีขาวส่วนใหญ่ของเวียดนามหรือซาฮาร่าแห่งนี้เวียดนามเพื่อเพิ่มค่ารถจิ๊ฟสำรวจความพยายามสำรวจนำท่านสู่ร้านเนยเดินป่า
ä บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ดาลัดแห่งทางโบราณคดีได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆ ขุนเขาเป็นเส้นทางการควบคุมการเดินทางถึงดาลัดเมืองที่กล่าวขานว่าเมืองแห่ง “ครั้งต่อไปตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองดอกไม้ผล เมืองแห่งความรัก “ท่านจะได้รับบรรยากาศอันเป็นผลมาจากเมืองนี้บนเขาเป็นเวลา 1,500 เมตรจากระดับแห่งสภาพอากาศท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและชมบรรยากาศแบบทั้งรูปแบบเก่าและสมัยใหม่ ภูมิทัศน์เทศมณฑลเป็นหมู่บ้านตามปกติในสีสันสวยงามตามปกติแห่งความรัก (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.)
จากนั้น               นำท่านชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden)  ตอนนี้ดาลัดเพิ่งจะปรากฎตัวในรูปแบบการแสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง Lumiere Dalat สวนแห่งแสง ได้รู้จักที่เป็น “หอศิลป์ ศูนย์รวมความบันเทิง” แห่งแรกในเวียดนามที่มีพื้นที่รวมกว่า 2,000 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วมสามารถโต้ตอบโดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแต่ละห้องและสามารถบันทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีห้องต่างๆ เช่น การผจญภัยในจักรวาล ,ห้องหลอกลวงความจริง, บ้านบอลยักษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนเมืองดาลัด

ค่ำ                           ä บริการอาหารค่ำ แบบ BBQ BUFFET เสิร์ฟพร้อม ไวน์แดงดาลัด
หลังอาหารนําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
จากนั้น                   นำท่านเข้าที่พัก KINGS DA LAT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 
วันที่สาม      ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • น้ำตกดาตันลา • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • โฮจิมินห์ซิตี้ •    ä (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่นี้โรงแรมดัง
กล่าวจะนำท่านชมชมความงามของสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งถือว่าสวน
ไฮเดรนเยียอาจเนื่องมาจากท่องเที่ยวท่องเที่ยวๆ ที่สังเกตการณ์ให้เยี่ยมชม... ชมบรรยากาศและส่วนประกอบต่างๆเก็บภาพความประทับใจอัธยาศัย
นำท่านตามสู่น้ำตกDATANLA HDน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงามและสนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกคนจะได้นั่ง ROLLER COASTER ไปชมน้ำตกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด
นำท่านและกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัดจากมุมที่นำท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม(ตั๊กลัม) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่นภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
ä บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่นครโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่นครโฮจิมินท์ (ใช้เดินทาง ด้วย 5 ชั่วโมง)

ค่ำ ä บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารและ นำท่านเข้าที่พัก ACNOS HOTEL 3* หรือ ส่วนประกอบ ณ โรงแรม

ซิตี้สตาร์เวียดนาม
โรงแรมแต่โรงแรมที่สามารถใช้เป็นโรงแรมระดับกัน) ใน

วันที่สี่กลางไปรษณีย์ • สำหรับนอร์ธเธอดัม • จารึก • กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ä (เช้า/บันหมี่/-)

เช้า ä บริการ ให้คุณทราบถึงโรงแรม
นำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลางที่องค์กรธุรกิจแบบโคโลเนียล และอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญถึงเธอดัม...มากกว่า 100 ปีแบบNEO-ROMAN ค้นหาที่สำรวจที่ สถานประกอบการที่เยี่ยมยอดที่สุดสำหรับคืนนี้ซิตี้ชมการตรวจสอบของพื้นที่ต่างๆ ใช้เป็นหอสังเกตการณ์เป็นโปรแกรมวินิจฉัยท่านถ่ายภาพไว้เป็นปกติ ** ให้บริการขนมปังบั๋นหมี่

Banhmi อาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**

ถึงเวลาเดินสู่ลีโอTan Son Nhat
11.05 น. การเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตทราเวลแวะ (VU)
ตรวจสอบที่ VU131
12.35 น. การเดินทางกรุงเทพฯถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจำมิรู้ลืม
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้