โอซาก้า เกียวโต ทาคาย่า ซากุระ ฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ )

โอซาก้า เกียวโต ทาคาย่า ซากุระ ฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์  ( XJ )

เอกสาร PDF ที่นี่ 

โอซาก้า ณ เมืองทาคายาม่าฟรีเดย์ 
ใช้เวลาเดินทางไปยังใจกลางเมือง  

 
เดือนเดือนเดือนมีนาคม-เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น THB 35888.-
 


-ชมความโดดเด่นเป็นครั้งแรกและ -จุดชมทิวทัศน์ (ดูที่เห็นได้ชัด)
-ชมหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลโดย UNESCO ณ หมู่บ้านราคาชิวาโกะ
- มรดกการะสิ่งโบราณ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งด้านหน้าของวัด
- เคลื่อนที่ชิวในทาคายาม่า ญาญ่า ลิตเติ้ลฮอลล์ ณ ถนนซันมาจิซูจิ
- ส่วนวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสสามสายน้ำโบราณ ภายนอก
จุใจ ณ แจ๊ซ ดรีมเอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า  และย่านชิน ไซบาชิ พร้อมป้ายร้านกูลิโกะแมนในโดทงโบริ
**อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า 1 วันเต็มหรือ ซื้อกิจกรรมสวนสนุก USJ**
สำหรับเบียร์ในวันละ 1 ขวด

00.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย

สายการบินที่ XJ612 ในหลาย ๆ AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 รับสัญญาณของภาพยนตร์แบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม./ท่านสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น. หากต้องการทราบถึงรสชาติของคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนต่างๆ คนเข้าเมืองและนอกสถานที่ (เวลาญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเมือง 2 ชั่วโมง ปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ** *สำคัญมาก!! ญี่ปุ่นที่นำอาหารสด สมุนไพรในผักชนิดหนึ่งมักจะเข้าสู่ประเทศภายในฝ่าฝืนมีการปรับและจับไปยังเมืองต่างๆ (
เกียวโต) (ใช้ระยะเวลาในการประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ไดรฟ์เก่าของประเทศญี่ปุ่นมี มรดกแห่งวัฒนธรรมของวัฒนธรรมที่ประดิษฐานศิลปะแบบญี่ปุ่นมีหลายมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่นในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลกที่ไดรฟ์อาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (1) นำท่านสู่วัดคิโยมิ
สึ
เด ระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่าวัดน้ำใสเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ที่ไม่เคยที่มาก่อนเลยที่เขาจะสามารถนำมาใช้ได้ ค.ศ.778 ระ (Kiyomizu-dera) การะการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 หยุดพัก 1000 กรที่พระประธานของวัดหลายแห่งที่นี่ที่ประดิษษของเทพฐานเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโรงรถคั่งคนวัดก่อสร้างด้วยไม้สำรวจแต่ที่ ไม่ได้ระบุเสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่กล่าวคือหมายถึงเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนร้อยกว่าต้น โครงสร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตะปูอีกต่อไปตัวเดียวอาคารไม้หลังนี้เพื่อตรวจสอบ ขึ้นทะเบียนเป็นความเชื่อของคุณในปี 1994 จากองค์กรยูเนสโกในฐานะที่รวบรวมข้อมูลของเมืองต่างๆ ระบบควบคุมจะนำท่านชมย่านต่างๆ ฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) หลายแหล่งรวมสถานสถาน... ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญน่าชมของที่บรรยากาศให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารของย่านนี้ เจดีย์ยาซากะ (เจดีย์ Yasaka) เจดีย์ 5 ชั้นความหนา 46 เมตรที่โน่นได้เกือบจากทุกมุมของย่านนี้ บริเวณที่สวยงามแห่งที่พลาดการถ่ายรูปไม่ได้คือเนินนิเนนซากะ (Ninenzaka) และเนินซันเนนซากะ (Sannenzaka) จำนวนมากเนินบันไดที่ปูปูแผ่นด้วยแผ่นหินความเข้มข้นของบ้านไม้ไดรฟ์ซันซากะ (Sannenzaka) สู่เมืองนาโกย่า (นาโกย่า) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) ศูนย์ควบคุมเป็นของจังหวัดไอจิมีการตรวจสอบมากกว่า 2 ไดร์เวอร์ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าและคมนาคมที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกและนำท่าน
ช้ อปปิ้งสินค้า แจ๊ซ ดรีมเอ้าท์เล็ท (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น โกอินเตอร์มากมายกว่า 240 ร้านค้ามากที่สุดในประเทศ แขกสามารถเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าเช่นใน... MK Michel Klein, Morgan, Ecco, United Colours of Benetton, Lacoste และอื่นๆ กระเป๋า Bally, Coach, Gucci, Gap, Armani เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาอย่าง G-Shock, Seiko, Tag Heuer, Agete, STDupont, Tasaki, Longines และอื่นๆรองเท้าแฟชั่น และกีฬา Adidas, Nike, , Kappa, Hush Puppies และสินค้าอื่นๆ ซึ่งพื้นที่จะยังคงเหมือนเดิมทั้งหมด
เย็นความคาดหวังให้อิสระตามอัธยาศัย
โดย THE B NAGOYA หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านสามชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า เช้ารายงานข่าวเช้า ณ วันที่
ข่าวกรอง (2)
นำท่านสู่เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujohachiman) (ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 1.40 ชั่วโมง) เสน่ห์ของที่นี่กลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นน้ำมันหอมระเหยที่ต้องใช้ร่วมกันรางน้ำจำนวนมาก ศูนย์กลางถูกเรียกว่าแห่งสายน้ำสามารถนำมาใช้ได้ตามปกติไปในตัวของมันเองในมีรางน้ำไหลผ่านนึกถึงเมืองอิสระให้ท่านชมเมืองกุโจตามอัธยาศัย ท่านสามารถสังเกตการชมประวัติศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ ของวัดได้... เจ้ามีเทศกาลเต้นรำในช่วงฤดูอันโด่งดังในเรื่องเมืองกุโจขึ้นชื่อเรื่องเมืองแห่งอาหารจำลองปริมาณการผลิตอาหารจำลองที่ระบบควบคุมญี่ปุ่นอาหารที่เห็นตามร้านกินดื่มในญี่ปุ่นนั้นถูกผลิตที่นี่ กว่าครึ่งที่ถือเป็นเรื่องปกติที่นี่มีครบทั้งสายชิล สายธรรมชาติและสายวัฒนธรรม (สถานที่ท่องเที่ยงและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาไม่รวมกับค่าทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร (ใช้ ตรวจสอบ 1.10 ชั่วโมง)
เที่ยงรองรับการรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (3)
และนำท่านสู่หมู่บ้านสมุนไพร ชิราคาโกะ (ชิรากาวะ-โก) เมืองที่เป็นที่รับรู้ของประเทศญี่ปุ่นในหมู่บ้านชาวนาที่แนะนำให้แปลกตาติดอันดับ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นและห้องโถงรับประทานอาหารไฮไลท์ ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสสึคุริเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีมากกว่า 250 ปี ชื่อกัชโช มีความหมายว่าพนมมือซึ่งอาจเป็นการดูลักษณะเฉพาะของบ้านที่มีหลังคาหลังคามุงด้วยข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา เหมือนสองมือที่ประนมพร้อมกันกันทุกคนในบ้านประมาณ 18 เมตรกว้าง 10 เมตรทั้งหลังโดยไม่ต้องใช้ตะปู ในนี้ค.ศ. 2538 บริษัทยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางสู่เมืองทาคายามะ (ทาคายามะ) จังหวัดกินเติมเล็กๆเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมากอบอวลไปด้วยด้วย แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ (ใช้เวลาเดินทางในระยะทาง 1 ชั่วโมง) อิสระของท่านผู้นำถนนซันมาจิซูจิ (ถนนซันมาจิ-ซูจิ) ซึ่งถูกจารึกชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลที่เป็นที่รู้จักหรือเพียงเล็กน้อย บริเวณเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งส่วนใหญ่ขนบส่วนใหญ่ประเพณีจำนวนมากของไดรฟ์สามารถดูบ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก ตรวจสอบด้วยไม้แบบโบราณและยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ที่นั่นวัด , นมัสการ, ลำธารและตลาดเช้าที่ต่อเนื่องกันทุกคนมักจะสวยสะอาดเพื่อตรวจสอบสภาพธรรมชาติและเดินทางกลับเมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เย็นเพื่อตรวจสอบความเย็นอิสระตามอัธยาศัย ที่พัก
THE
THE B NAGOYA หรือระดับเดียวกัน
บริเวณใกล้ที่พักเต็มรูปแบบให้ท่านพบกับย่านซาคาย่า (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้าในย่านนี้ ผับและบาร์มีมัตสึซาคายะหรือเมืองใต้ดิน (Central Park) แหล่งรวมแฟชั่นและ ร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาดในร้านอาหารซันไชน์ ซาคาโน่เป็นจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางรวมความบันเทิงมากมายที่ มี แกรนด์แคนยอน วิคตอเรีย จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและคาเฟ่หลายแห่งที่นี่เพื่อค้นหาของ “ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat” พื้นที่ของย่านนี้เต็มไปด้วยอิสระในย่านนี้ตามอัธยาศัยวันที่สี่

 เมือง นาโกย่า – เมืองเฉลิมฉลอง – ฮอนเฮอัน (จุดชมซากุระ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมือง
โอซาก้า – โรงแรม (นักท่องเที่ยว) (จุดชมซากุระ) – จุดชมชินไซซิน ไซม่อน บาชิ
 เช้าติดตามข่าวเช้า ณ ที่เกิดเหตุ (4)

                   ออกเดินทางสู่เมืองที่สำรวจ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

นำท่านสู่ศาลเจ้าเฮอัน (ศาลเจ้าเฮอัน) วิหารเฮอัน (ศาลเจ้าเฮอัน) สวดมนต์ดังกล่าวนั้นเพื่อให้ทราบเพื่อให้ ผู้บัญชาการคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองคอนโซลและระบบควบคุมเป็นจักรพรรดิองค์แรกและระบบควบคุมการทำงานขององค์กรในยุคแห่งเฮอันที่มีประสิทธิภาพเสาและประตู... โทริอิยักษ์สีแดงที่ด้านหน้าด้านหน้าของมีวัดสีแดงสดใสนั่นเองมาแต่ไกลไปถึงการสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของวัตถุดิบก็คือการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (พิธีชงชาญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า Sado) โดย การชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้นมีขั้นตอนมากมายเริ่มต้นตั้งแต่การชงชา การรับชาและการดื่มชาทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธีรีตบรรณบรรจงและสวยงามในพิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังคงอยู่ แขกท่านนี้ได้สัมผัสกับพิธีชงชาใน

เวลาเที่ยงตามเวลาการควบคุมอาหาร ณ ร้านอาหาร (5)

ไปยังเมืองโอซาก้า (โอซาก้า) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 นักท่องเที่ยวที่สนใจมาก 3 ของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะภาคคันไซไปถึงฮนชูประเทศญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมีสวนสนุกขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึงที่ต่างๆ... เหมือนกับว่าทาโกะยากิโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และคุชิคัตสึไป
ถึงที่ที่โอซาก้า (ปราสาทโอซาก้า) (ตามปกติ) อุณหภูมิของความสามารถของระบบจะเป็นไปตามที่โอซาก้า บริเวณทั้งหมด 8 ชั้นของคฤหาสน์ถูกอาคารกำแพงหินคอนกรีต, คูตรวจสอบ และสวนนิชิโนมารุตก ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านถือว่าโดดเด่นเมืองโอซาก้าที่ทั่วทั่ว คุณจะพบกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะไปเยือนและชมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ (ซากุระ) จะเป็นจุดชมวิวที่โดงดังที่ร้านอาหารแห่งนี้
การออกแบบร้านอาหารในชินไซบาชิ (ชินไซบาชิ) (ชินไซบาชิ) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ไปยังเส้นทางไปยังระยะทาง 600 เมตรร้านอาหารแฟรนไชส์ ​​ร้านเครื่องสำอางค์ ร้าน รองเท้านาฬิกา ร้านกาแฟร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าถนนแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้นเรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ก่อนกันท่านสามารถเดินไปยังย่านโดทงโบ ริ (Dotonbori) ร้านอาหารหลายแห่งตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปนบาชิ ไฮไลท์!!! โดยปกติแล้วจุดเช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมนหรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งบนลู่วิ่งซึ่งถูกติดตั้งติดตั้งในปี ค. ศ.1935 อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งสถานที่นัดพบพบกับความเชื่อก็คือร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) มาแล้วปูยักษ์เคลื่อนไหวแขนและลูกตาพบกับและห้ามพลาดสำหรับทาโกยากิ อาหารพื้นเมืองของชาวโอซาก้าที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

เย็นอิสระตามความต้องการเย็นตามอัธยาศัย
                   และนำท่านเข้ามาที่พัก (ใช้เดินทางท่องเที่ยว 15 นาที)
โรงแรม THE B SHINSEKAI, OSAKA หรือตำนานระดับเดียวกัน

 
วันที่ห้าเมืองโอซาก้า – **อิสระใจกลางเมืองช้อปปิ้ง โอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน (ไม่มีรถบริการ)**
เช้าติดต่อเช้า ณ ที่เก็บข้อมูล (6)

                   ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัส เพื่อเป็นแนวทางแนะนำการเดินทางของนักท่องเที่ยวและ

สอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์เพื่อสำรวจหรือดูที่ย่านการค้าและการวิจัยของศูนย์รวมวัยรุ่นสถานที่ช้อบปิ้งเชิญแนะนำสถาน

... ที่ท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า (ไม่รวมค่าเดินทางหรือค่าตั๋วรถไฟ)

• เอดาเมะริคามูระ (อเมริกามูระ) ในส่วนของแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า อย่าลืมย่านฮาราจูกุของโตเกียวในส่วนนี้ แฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของสนามกีฬามีบรรยากาศครึเกอร์ครินจ์และมีทางมีร้านกาแฟเยี่ยมชมและร้านขายของต่างๆมากมายเป็นอีกย่านหนึ่งที่คุณสามารถเดินเล่นได้

• นัมบะปาร์ค (สวนสาธารณะนัมบะ) ) ศูนย์รวมความเจริญเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งให้เลือกมากมายอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka และโรงแรมที่มีชื่อเสียง Swissotel Nankai Osaka • Den

Den Town หรือ นิปปงชิบา (Nipponbashi) อยู่บนถนนซาไกสุจิเขตสะพานนิปปงบาชิ ร้านอาหารรวมร้านค้ากว่า 300 ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเลขาธิการของเล่นและทุกอย่างที่เป็นการ์ตูนเช่นการ์ตูน, แผ่น DVD, สินค้าคอสเพล ย์, ของสะสมและของที่ระลึกเป็นต้น

• บริเวณชินเซไก (Shinsekai) ที่แปลตรงตัวสำรวจใหม่เป็นย่านแสงสีต่างๆ ในส่วนของโอซาก้า มีบรรยากาศแบบย้อนยุคสไตล์เรโทร ไม่จำเป็นต้องรวมร้านอาหารขึ้น โอซาก้าอย่างคุชิคัตสึต้องการอาหารที่ต้องการไม้แล้วชุบแป้งทอดมีถนนแคบๆ คำสั่งจันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่กล่าวรวมร้านกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่นร้านรวงต่างๆ เปิดไฟสีสันแสบเรียกแขกอย่างคึกคัก มีอาหารมีขนมและกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมายร้านค้าของที่ระลีกให้เลือกกันมักจะร้านหลายคนที่ไปที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่ง ร้านอาหารตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภนั่นเอง ไฮไลท์!!! ซึเทนคาคุ (Tsutenkaku) ของย่านชินเซไก ส่วนย่านชินเซไก นั่นเอง


                        ห้ามพลาด สวนสนุกระดับโลก (**ราคาไม่รวมค่าเข้าสามารสอบถามราคาจากพนักงาน**)

อิสระให้ ท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเปิดให้บริการในปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดิโออย่างเป็นทางการ

· เวอร์เนอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเปิดประตูในปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรก ของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในคืนนี้มีเพียงแค่ 8 โซน:

· ฮอลลีวูด

· นิวยอร์ก

· ซานฟรานซิสโก

· จูราสสิกพาร์ค

· ลากูน

· Waterworld

· Amity Village และ Universal Wonderland
สามารถดูเครื่องเล่นต่างๆ ของเด็กๆ สำหรับเด็กๆ รถไฟเหาะที่วาดเสียวโดยเฉพาะหนัง 3 เช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter สวนสนุกนั้นคือ Universal City walk โอซาก้า ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านค้าอาคารจำนวนมากจัตุรัสร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอและ ของขวัญที่โอซาก้าและที่นั่นกันก็มีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิที่โอซาก้ามาได้ลิ้มรสรสชาติแบบดั้งเดิม ของกินขึ้นในโอซาก้าที่ได้ รับการวิจารณ์จากชาวเมืองที่สุดยอดร้านทายาโกะกิรวมกันมาเปิดอยู่ที่นี่แล้วที่นี่และชั้น 4 ของห้างร้าน

· และโซนใหม่ Super Nintendo World สัมผัสการสัมผัสผู้โดยสารมาริโอ้เก็บเห็ดในตำนานใน ในโซนนี้มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกมสำหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์แต้มสะสม ชู้ตสนามกีฬาเก็บคะแนนอื่นๆ และมีร้านอาหารและ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ Super Nintendo World จะขึ้นอยู่กับความต้องการ

***อิสระในการควบคุมการทำอาหารคํ่าตามอัธยาศัย***

ที่พัก HOTEL THE B SHINSEKAI, OSAKA หรือระบบปฏิบัติการระดับเดียวกัน


วันที่หกทวีปคันไซไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
เช้าเพื่อรับข่าวเช้า --- BOX SET (7) (เนื่องจากบินไฟท์เช้าต้องออกก่อนเวลาห้องอาหารเปิด)

นำท่านเดินทางสู่ระบบปฏิบัติการใหม่คันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

(ใช้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์เอ็กซ์เจที่ XJ613

13.50 น. การเดินทางถึงกรุงเทพ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

** สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

*****************

*หากท่านใดมีไฟท์บิน การศึกษาหาข้อมูลไฟท์ดีไลน์หรือรายงานการตรวจสอบ
ณ ปัจจุบันทางบริษัทและสายการบินอินเตอร์จะไม่รับผิดชอบการลงโทษค่าเสียหายทุกกรณี*
 
ได้ที่

บริษัทไมล์เลจแอร์ ทราเวลจำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• mileage-air@hotmail.com
 
 


 

                          

 

 

  

 

  


 

 

 


 
  
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้